Materiały do programowania w Fortranie

Na stronie tej znajdują się materiały pomocnicze do ćwiczeń z programowania w języku Fortran dla studentów chemii.

Materiały do programowania w Fortranie

initrs.f90 - pomocniczy moduł do inicjalizacji generatora liczb pseudolosowych

Przykładowe programy

Plik zip z kodami przykładowych programów


Materiały do programowania w FORTRANIE77 - stary dokument.